nhinhile123

nhinhile123

Guest

Nhinhilanchi@gmail.com

  Cách trồng và coi ngó cây mai vàng mới bứng vào chậu đúng chuẩn (21 views)

2 Dec 2023 09:08

<h1 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2;"> </h1>


<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Đ&agrave;o v&agrave; bứng c&acirc;y mai v&agrave;ng v&agrave;o chậu tưởng chừng rất đơn thuần nhưng thật sự rất kh&oacute; v&agrave; đ&ograve;i hỏi phải c&oacute; kỹ thuật để c&acirc;y khi trồng v&agrave;o chậu c&acirc;y vẫn khỏe mạnh, v&agrave; lớn mạnh tốt. Chỉ cần một v&agrave;i sơ xuất trong c&ocirc;ng đoạn bứng v&agrave; ko biết c&aacute;ch chăm s&oacute;c c&oacute; thể khiến ch&uacute;ng ta tốn kh&ocirc;ng &iacute;t c&ocirc;ng sức, thời k&igrave; v&agrave; tiền nong để tậu c&acirc;y mới. Bữa nay Lala sẽ chia sẻ tới bạn c&aacute;ch chăm nom </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">nguồn b&aacute;n mai v&agrave;ng tết gi&aacute; sỉ</span><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> mới bứng v&agrave;o chậu đ&uacute;ng c&aacute;ch nhất! C&ugrave;ng theo d&otilde;i nh&eacute;!</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"></span>

<h2 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2;"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 16pt;">C&aacute;ch trồng v&agrave; chăm nom c&acirc;y mai v&agrave;ng mới bứng v&agrave;o chậu đ&uacute;ng chuẩn</span></h2>
<p dir="ltr">

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Để c&acirc;y mai trong chỗ r&acirc;m m&aacute;t, ko tưới nước v&ocirc; bầu đất, chỉ gạnh th&acirc;n cho m&aacute;t c&acirc;y m&agrave; th&ocirc;i. C&acirc;y mai v&agrave;ng trong khoảng 1 đến 3 ng&agrave;y sau l&uacute;c bứng, nhựa c&acirc;y tuột xuống, ng&agrave;y 4, 5 nhựa b&igrave;nh qu&acirc;n, từ ng&agrave;y thứ 6 trở đi nhựa lưu dẫn trở l&ecirc;n, nh&agrave;ng nh&agrave;ng c&acirc;y mai c&oacute; c&aacute;c con phố k&iacute;nh gốc 20 ph&acirc;n th&igrave; mỗi ng&agrave;y nhựa dẫn l&ecirc;n được 10 ph&acirc;n chiều cao (c&acirc;y c&agrave;ng to, nhựa dẫn l&ecirc;n c&agrave;ng chậm) n&ecirc;n bạn cố gắng xử l&iacute; trong v&ograve;ng 3 ng&agrave;y sau khi bứng c&ograve;n việc trồng th&igrave; ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng n&ecirc;n trồng sớm qu&aacute; v&agrave; cần &aacute;p dụng những kỹ thuật chăm s&oacute;c </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">mai v&agrave;ng bến tre</span><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> mới bứng đ&uacute;ng chuẩn dưới đ&acirc;y:</span>

<p dir="ltr">

<h3 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2;"><span style="background-color: transparent; color: #434343; font-family: arial, sans-serif; font-size: 14pt;">Vệ sinh th&acirc;n c&acirc;y</span></h3>
<p dir="ltr">

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Trước ti&ecirc;n bạn sử dụng 1 miếng mủ cao su đậy k&iacute;nh bầu đất lại ko cho v&ocirc; nước, d&ugrave;ng b&igrave;nh l&eacute;p, ghẹ nước sạch ướt đều th&acirc;n c&acirc;y lấy b&agrave;n chải nylon ch&agrave; rửa sạch sẽ th&acirc;n c&acirc;y, vừa l&agrave;m cho c&acirc;y sạch đẹp, vừa loại bỏ c&aacute;c nấm bệnh, vừa th&uacute;c đẩy những mắt ngũ tr&ecirc;n c&acirc;y rộng r&atilde;i năm bị r&ecirc;u che lấp, để c&oacute; điều kiện quang hợp với &aacute;nh s&aacute;ng để ph&aacute;t triển th&agrave;nh chồi.</span>

<h3 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2;"><span style="background-color: transparent; color: #434343; font-family: arial, sans-serif; font-size: 14pt;">Vệ sinh rể c&acirc;y v&agrave; vết cắt</span></h3>
<p dir="ltr">

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Ch&agrave; rửa tr&ecirc;n c&acirc;y xong, c&aacute;c bạn mở tấm cao su ra để xử l&yacute; bộ rễ. Hạ thấp lớp đất cho đến nửa rễ, phần tr&ecirc;n lưng lộ tr&ecirc;n mặt đất, nửa phần rễ c&ograve;n lại nằm trong đất, chỉ ở 1/3 chiều d&agrave;y của rễ trong khoảng trong th&acirc;n ra, 2/3 c&ograve;n lại phải được nằm ho&agrave;n to&agrave;n dưới đất, xử l&yacute; c&aacute;c rễ dương, rễ nhỏ chồng ch&eacute;o.</span>

<p dir="ltr">

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Xong c&aacute;c bạn kẹ nước cho ướt đều rồi sử dụng b&agrave;n chảy đ&aacute;nh răng ch&agrave; rửa phần lưng của rễ, rửa rễ xong cũng l&agrave; khi tr&ecirc;n th&acirc;n c&acirc;y vừa r&aacute;o nước. Sử dụng đục b&eacute;n đ&atilde; khử tr&ugrave;ng đục sửa lại vết cắt cho đẹp, tr&ugrave;ng hợp. Sau đ&oacute; sử dụng thuốc th&uacute;c đẩy t&aacute;i hiện tế b&agrave;o da v&agrave; chất chống thấm xoa l&ecirc;n mặt cắt, rồi d&ugrave;ng giấy bạc d&aacute;n k&iacute;n lại để vừa che m&aacute;t vừa chống thấm vừa gi&uacute;p mặt cắt mau lợi da.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Xem th&ecirc;m: </span>https://vuonmaihoanglong.com/gia-ban-mai-vang-2024/

<div> </div>

171.225.185.48

nhinhile123

nhinhile123

Guest

Nhinhilanchi@gmail.com

Post reply
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy